THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


Phần nội dung thi thử sát hạch chứng chỉ hành xây dựng thiết kế kiến trúc chỉ có thành viên chính thức mới được tham gia. Mức phí để trở thành thành viên chính thức là 50.000đ. Rất rẻ thôi, Coi như là đóng góp một cốc nước cho tác giả.

Nếu bạn muốn đăng ký theo lượt thi hãy soạn tin nhắn từ điện thoại với cú pháp:

TEST 20670 <email> gửi 8679, email là địa chỉ email của bạn để nhận đề thi.
Chi phí đăng ký mỗi lượt thi là 5.000đ, mỗi tin nhắn 2 lượt thi là 10.000đ.


Nhấn vào đây để đăng ký thành viên:
      ĐĂNG KÝ 
Nhấn vào đây để thanh toán:
      THANH TOÁN
Sau khi thanh toán bạn có thể thi thử thoải mái.
Đây là 10 đề thi thử giám ngẫu nhiên, làm xong 10 đề này chắc chắn thi đậu 100%:

ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 3 ĐỀ 4 ĐỀ 5
ĐỀ 6 ĐỀ 7 ĐỀ 8 ĐỀ 9 ĐỀ 10

Chúc các bạn ôn luyện và thi tốt.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

 •  03:44 25/05/2019
 •  Đã xem: 73
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 2

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 2

 •  03:44 25/05/2019
 •  Đã xem: 50
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 3

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 3

 •  03:43 25/05/2019
 •  Đã xem: 41
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 4

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 4

 •  03:43 25/05/2019
 •  Đã xem: 40
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 5

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 5

 •  03:42 25/05/2019
 •  Đã xem: 38
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 6

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 6

 •  03:42 25/05/2019
 •  Đã xem: 28
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 7

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 7

 •  03:41 25/05/2019
 •  Đã xem: 35
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 8

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 8

 •  03:40 25/05/2019
 •  Đã xem: 30
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 9

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 9

 •  03:37 25/05/2019
 •  Đã xem: 32
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 •  25
 •  20
THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 10

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 10

 •  03:36 25/05/2019
 •  Đã xem: 42
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây