THI CHUYỂN ĐỔI

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

 •  01:17 04/12/2019
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 •  01:17 04/12/2019
 •  Đã xem: 208
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- QUY HOẠCH XÂY DỰNG

THI CHUYỂN ĐỔI- QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 •  01:16 04/12/2019
 •  Đã xem: 0
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

THI CHUYỂN ĐỔI- ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 •  01:15 04/12/2019
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- QUẢN LÝ DỰ ÁN

THI CHUYỂN ĐỔI- QUẢN LÝ DỰ ÁN

 •  01:14 04/12/2019
 •  Đã xem: 0
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 •  01:13 04/12/2019
 •  Đã xem: 4
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  01:12 04/12/2019
 •  Đã xem: 1
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

 •  01:12 04/12/2019
 •  Đã xem: 2
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

 •  01:11 04/12/2019
 •  Đã xem: 3
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút.

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 •  01:10 04/12/2019
 •  Đã xem: 0
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

 •  01:07 04/12/2019
 •  Đã xem: 1
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

THI CHUYỂN ĐỔI- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

 •  01:05 04/12/2019
 •  Đã xem: 0
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

 •  01:04 04/12/2019
 •  Đã xem: 0
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TIỂN NÔNG THÔN

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TIỂN NÔNG THÔN

 •  01:03 04/12/2019
 •  Đã xem: 0
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 •  01:01 04/12/2019
 •  Đã xem: 1
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

 •  10
 •  12
THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT DDCN VÀ HTKT

THI CHUYỂN ĐỔI-GIÁM SÁT DDCN VÀ HTKT

 •  00:46 04/12/2019
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng. 

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây